aşırı doygun çözelti

aşırı doygun çözelti İng. supersaturated solution

Çözünenin çözünürlük sınırı üzerinde bulunduğu, yani belli bir sıcaklıktaki doygun çözelti için gerekenden daha fazla çözünmüş madde içeren, doygun çözeltinin yavaş yavaş soğuması ile oluşan çözelti.


aşırı doygun çözelti için benzer kelimeler


aşırı doygun çözelti, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'y', 'g', 'u', 'n', ' ', 'ç', 'ö', 'z', 'e', 'l', 't', 'i', şeklindedir.
aşırı doygun çözelti kelimesinin tersten yazılışı itlezöç nugyod ırışa diziliminde gösterilir.