doygun hava

doygun hava İng. saturated air

Alabildiğince su uçuğu almış olan hava; bu sınırı aşan tutarda su uçuğu yoğunlaşarak ayrılır.


doygun hava için benzer kelimeler


doygun hava, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'y', 'g', 'u', 'n', ' ', 'h', 'a', 'v', 'a', şeklindedir.
doygun hava kelimesinin tersten yazılışı avah nugyod diziliminde gösterilir.