üçüncü derece fiyat farklılaştırması

üçüncü derece fiyat farklılaştırması İng. third degree price discrimination

Tekel piyasasında üretim yapan firmanın piyasayı istem esneklikleri farklı alt piyasalara bölerek her bir piyasada farklı bir fiyattan satmasına dayanan fiyatlandırma stratejisi. krş. birinci derece fiyat farklılaştırması, ikinci derece fiyat farklılaştırması


üçüncü derece fiyat farklılaştırması için benzer kelimeler


üçüncü derece fiyat farklılaştırması, 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'f', 'a', 'r', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
üçüncü derece fiyat farklılaştırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıtşalılkraf tayif ecered ücnüçü diziliminde gösterilir.