üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı

üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı İng. III. grade atrioventricular heart block

Beyin iskemisi nedeniyle, sinüs düğümünden çıkan uyarıların karıncıklara hiç ulaşamaması durumu, Adam-Stokes hastalığı, total blokaj.


üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı için benzer kelimeler


üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı, 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'a', 't', 'r', 'i', 'y', 'o', 'v', 'e', 'n', 't', 'r', 'i', 'k', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'l', 'p', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', 'a', 'j', 'ı', şeklindedir.
üçüncü derece atriyoventriküler kalp blokajı kelimesinin tersten yazılışı ıjakolb plak relükirtnevoyirta ecered ücnüçü diziliminde gösterilir.