birinci derece atriyoventriküler blok

birinci derece atriyoventriküler blok İng. first grade atrioventricular block

Birinci derece kalp bloku.


birinci derece atriyoventriküler blok için benzer kelimeler


birinci derece atriyoventriküler blok, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'a', 't', 'r', 'i', 'y', 'o', 'v', 'e', 'n', 't', 'r', 'i', 'k', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', şeklindedir.
birinci derece atriyoventriküler blok kelimesinin tersten yazılışı kolb relükirtnevoyirta ecered icnirib diziliminde gösterilir.