ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajı

ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajı İng. II. grade atrioventricular heart block

Normal birkaç kalp kontraksiyonundan sonra bir kontraksiyon dönemi zamanı kadar bir süre kalbin kontraksiyon yapamaması durumu.


ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajı için benzer kelimeler


ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajı, 44 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'a', 't', 'r', 'i', 'y', 'o', 'v', 'e', 'n', 't', 'r', 'i', 'k', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'l', 'p', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', 'a', 'j', 'ı', şeklindedir.
ikinci derece atriyoventriküler kalp blokajı kelimesinin tersten yazılışı ıjakolb plak relükirtnevoyirta ecered icniki diziliminde gösterilir.