sinoatriyal kalp blokajı

sinoatriyal kalp blokajı İng. sinoatrial heart block

Sinüs düğümünden kulakçığa giden uyarı iletiminin aksaması.


sinoatriyal kalp blokajı için benzer kelimeler


sinoatriyal kalp blokajı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'i', 'n', 'o', 'a', 't', 'r', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'k', 'a', 'l', 'p', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', 'a', 'j', 'ı', şeklindedir.
sinoatriyal kalp blokajı kelimesinin tersten yazılışı ıjakolb plak layirtaonis diziliminde gösterilir.