intraventriküler kalp blokajı

intraventriküler kalp blokajı İng. intraventriculare heart block

Yerel ve yaygın kalp tahribatlarına bağlı olarak ortaya çıkan, sağ ve sol taraflı atriyoventriküler düğümden çıkan uyarı iletiminin kesilmesi, supraventriküler blokaj, intraventriküler blokaj.


intraventriküler kalp blokajı için benzer kelimeler


intraventriküler kalp blokajı, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 't', 'r', 'a', 'v', 'e', 'n', 't', 'r', 'i', 'k', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'l', 'p', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', 'a', 'j', 'ı', şeklindedir.
intraventriküler kalp blokajı kelimesinin tersten yazılışı ıjakolb plak relükirtnevartni diziliminde gösterilir.