ikinci derece kalp bloku

ikinci derece kalp bloku İng. second degree heart block, incomplete heart block

Kalpte kulakçıklardaki uyarımların, his demetinde geciktirilmesi sonucu iki veya üç kulakçık atımından sonra bir karıncık atımının gerçekleştiği olay. EKG’de P dalgasından sonra QRS kompleksi görülmez, karıncıkların her atımına karşılık kulakçıklarda iki, üç atım olmakta, 2:1, 3:1 ritmi gelişir.


ikinci derece kalp bloku için benzer kelimeler


ikinci derece kalp bloku, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'k', 'a', 'l', 'p', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
ikinci derece kalp bloku kelimesinin tersten yazılışı ukolb plak ecered icniki diziliminde gösterilir.