tam kalp bloku

tam kalp bloku İng. total heart block

Kalpte, atriyoventriküler düğüm veya his demetinde oluşan çeşitli bozukluklar nedeniyle kulakçıklardan karıncıklara iletimin tamamen kesildiği veya geçemediği blok. Atriyumlar hızlı karıncıklar daha yavaş biçimde birbirinden tamamen bağımsız olarak çalışır, EKG’ de P ile QRS-T kompleksleri arasındaki ilişki tamamen kaybolmuştur.


tam kalp bloku için benzer kelimeler


tam kalp bloku, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'm', ' ', 'k', 'a', 'l', 'p', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
tam kalp bloku kelimesinin tersten yazılışı ukolb plak mat diziliminde gösterilir.