Batı Bloku

Batı Bloku

öz. a. Batı Avrupa ülkeleri ile Kuzey Amerika ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturduğu blok.


Batı Bloku İng. western block Alm. West-Blok Fr. bloc de l'ouest

Batı Bloku için benzer kelimeler


Batı Bloku, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 't', 'ı', ' ', 'B', 'l', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
Batı Bloku kelimesinin tersten yazılışı ukolB ıtaB diziliminde gösterilir.