depolarizasyon bloku

depolarizasyon bloku İng. depolarization block

Uyarılabilen hücre zarının depolarize durumda iken uyarana karşı cevap vermemesi.


depolarizasyon bloku için benzer kelimeler


depolarizasyon bloku, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'p', 'o', 'l', 'a', 'r', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 'b', 'l', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
depolarizasyon bloku kelimesinin tersten yazılışı ukolb noysaziraloped diziliminde gösterilir.