Doğu Bloku

Doğu Bloku

öz. a. Doğu Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturduğu, 1990'lı yıllarda dağılan siyasi blok.


Doğu Bloku için benzer kelimeler


Doğu Bloku, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, D harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'D', 'o', 'ğ', 'u', ' ', 'B', 'l', 'o', 'k', 'u', şeklindedir.
Doğu Bloku kelimesinin tersten yazılışı ukolB uğoD diziliminde gösterilir.