ikinci derece hiperparazit

ikinci derece hiperparazit İng. second degree hyperparasite

Hiperparazit üzerinde parazitlenen canlı.


ikinci derece hiperparazit için benzer kelimeler


ikinci derece hiperparazit, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'h', 'i', 'p', 'e', 'r', 'p', 'a', 'r', 'a', 'z', 'i', 't', şeklindedir.
ikinci derece hiperparazit kelimesinin tersten yazılışı tizaraprepih ecered icniki diziliminde gösterilir.