üçüncü derece yanık

üçüncü derece yanık İng. third degree burn

Sıcaklığın yakıcı etkisi epidermisin tüm tabakalarında, bağ dokuda, kan damarlarında ve deri eklentilerde pıhtılaşma nekrozunun oluştuğu yanık. Nekrotik dokunun dökülmesi sonucu oluşan kayıp granülasyon dokusuyla doldurulur; kalıcı nedbeleşme eklentilerin kaybıyla sonuçlanır.


üçüncü derece yanık için benzer kelimeler


üçüncü derece yanık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', ' ', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'k', şeklindedir.
üçüncü derece yanık kelimesinin tersten yazılışı kınay ecered ücnüçü diziliminde gösterilir.