üçüz pencere

üçüz pencere İng. triple lancet

(Mimarlık) Roman kiliselerinde üçlemenin simgesi olarak yapılmış üç gözlü pencere.


üçüz pencere için benzer kelimeler


üçüz pencere, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'z', ' ', 'p', 'e', 'n', 'c', 'e', 'r', 'e', şeklindedir.
üçüz pencere kelimesinin tersten yazılışı erecnep züçü diziliminde gösterilir.