üçüz sinir

üçüz sinir İng. nervus trigeminus

anat. Pons’tan çıkan ve üç kola ayrılan beşinci çift beyin siniri, nervus trigeminus.


üçüz sinir için benzer kelimeler


üçüz sinir, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'z', ' ', 's', 'i', 'n', 'i', 'r', şeklindedir.
üçüz sinir kelimesinin tersten yazılışı rinis züçü diziliminde gösterilir.