üfürük sesi

üfürük sesi Fr. Bruit de souffle
üfürük sesi Fr. Souflet, bruit de souflet

üfürük sesi için benzer kelimeler


üfürük sesi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'f', 'ü', 'r', 'ü', 'k', ' ', 's', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
üfürük sesi kelimesinin tersten yazılışı ises kürüfü diziliminde gösterilir.