ulusal savunma

ulusal savunma

a. Bir milletin kendine özgü savunma yöntemi, millî savunma, millî müdafaa.


ulusal savunma için benzer kelimeler


ulusal savunma, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'l', 'u', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'v', 'u', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
ulusal savunma kelimesinin tersten yazılışı amnuvas lasulu diziliminde gösterilir.