Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası İng. International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, World Bank

İkinci Dünya Savaşı sonrasında tahrip olmuş ülkelerin yeniden imarı için uluslararası sermaye piyasasından borçlanıp, üyelerine ticari bankalardan daha düşük faizli kredi sağlamak amacıyla 1944 yılında Bretton Woods Anlaşması ile kurulmuş ve 1946 yılında çalışmaya başlamış finans kurumu.


Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası için benzer kelimeler


Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, U harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'U', 'l', 'u', 's', 'l', 'a', 'r', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'İ', 'm', 'a', 'r', ' ', 'v', 'e', ' ', 'K', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', ' ', 'B', 'a', 'n', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası kelimesinin tersten yazılışı ısaknaB amnıklaK ev ramİ ısararalsulU diziliminde gösterilir.