uluslararası tecim

uluslararası tecim İng. international trade

Ülkeler arası alanda yapılan mal giriş ve çıkışları ile bunların düzgeçişlerine ilişkin tecim. a. bk. dıştecim.


uluslararası tecim

bk. dış ticaret


uluslararası tecim için benzer kelimeler


uluslararası tecim, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'l', 'u', 's', 'l', 'a', 'r', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 't', 'e', 'c', 'i', 'm', şeklindedir.
uluslararası tecim kelimesinin tersten yazılışı micet ısararalsulu diziliminde gösterilir.