ünlü uyumu

ünlü uyumu

a. db. Türkçede, kelimelerdeki ünlülerin incelik, kalınlık veya düzlük, yuvarlaklık bakımlarından birbirine benzemesi, ünlü benzeşmesi, vokal uyumu, ahenk kaidesi.


ünlü uyumu İng. vowel harmony

(Derleme.. ünlü benzeşmesi, vokal uyumu, ses uyumu, sesli uyumu, vokal uyumu kanunu) Bazı dillerde, özellikle Türkçede, sözcüklerdeki ünlülerin incelik, kalınlık veya düzlük, yuvarlaklık bakımlarından birbirine benzemesi:Evlerden (ev-ler-den) , kedilerin (kedi-ler-in) , arabadan (araba-dan) , kapının (kapı-nın) , ördekler (ördek-ler) , çocukluk (çocuk-luk) , olduklarından (ol-duk-lar-ın-dan) vb. (bk. büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu)


ünlü uyumu İng. vowel harmony

Türkçe sözlerde kök hece ünlülerinin taşıdıkları kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık niteliklerine göre öteki heceler ünlülerine yaptığı etki sonucunda ortaya çıkan benzeşme sistemi: başlangıç, bilezik, üzengi, delicesine (<deli-ce-si-n-e), kesmece (<kes-me-ce), birikinti (<birik-inti), bıraktılar (<bırak-tı-lar), yolcu (<yol-cu), yolsuzluk (<yol-suz-luk), görmüyordu. (<gör-me-yor-du) vb. bk. büyük ünlü uyumu, küçük ünlü uyumu. || Ünlü uyumu bozulmamış bazı Türkçe sözler ile uyuma aykırı alıntı sözler, eklerle gemişletildiklerinde, uyum, o kelimelerin son hecelerindeki ünlülere göre ayarlanır; şişman-lık, inan-an-lar, hangi-leri, kardeş-leri, kiracı-lardan, bok-sör-ler


ünlü uyumu için benzer kelimeler


ünlü uyumu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'u', 'y', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
ünlü uyumu kelimesinin tersten yazılışı umuyu ülnü diziliminde gösterilir.