küçük ünlü uyumu

küçük ünlü uyumu

a. db. Türkçe bir kelimede düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra düz ünlülerin, yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) sonra dar yuvarlak (u, ü) veya düz geniş (a, e) ünlülerin gelmesi, küçük sesli uyumu: Evler. Etek. Salkımlar. Ördek, Okul, Sucuların gibi.


küçük ünlü uyumu İng. labial harmony, labial asssimilation

(Derleme.. dudak uyumu, dudak uyumu kanunu, küçük ahenk kanunu, dudak benzeşmesi, düzlük yuvarlaklık uyumu) Türkçe bir sözcükte, düz ünlüden sonra düz ünlünün; yuvarlak bir ünlüden sonra, dar yuvarlak veya geniş düz ünlünün gelmesi: Evler, etek, salkımlar, ördek, oğlak, uzak, odun, oluk, çocuk, üzgün vb.


küçük ünlü uyumu İng. labial harmony, labial assimilation

Türkçe kelimelerin ilk hecelerindeki ünlülerin düz veya yuvarlak oluşlarına göre onu izleyen hecelerdeki ünlülerin, kelimenin ilk hecesi düz ünlülü ise düz, yuvarlak ünlülü ise dar yuvarlak veya geniş düz olarak gelmesi kuralı: yazı, yazmalar, tanıdık, susamak, uyanık, yükseliş, oda, öksüz, oğul, korku, dolu gibi.


küçük ünlü uyumu

bk. düzlük yuvarlaklık uyumu


küçük ünlü uyumu için benzer kelimeler


küçük ünlü uyumu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'ü', 'n', 'l', 'ü', ' ', 'u', 'y', 'u', 'm', 'u', şeklindedir.
küçük ünlü uyumu kelimesinin tersten yazılışı umuyu ülnü küçük diziliminde gösterilir.