üstten aydınlatma

üstten aydınlatma İng. overhead lighting, top lighting, lighting from above, overlighting

Sinema/TV. Filme alınan konunun ya da görünçlüğün, yukarıda bulunan bir kaynaktan aydınlatılması durumu. Alttan aydınlatmanın karşıtı.


üstten aydınlatma için benzer kelimeler


üstten aydınlatma, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 't', 'e', 'n', ' ', 'a', 'y', 'd', 'ı', 'n', 'l', 'a', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
üstten aydınlatma kelimesinin tersten yazılışı amtalnıdya nettsü diziliminde gösterilir.