üstten dağıtım

üstten dağıtım İng. ovenhead feed

Suyun ya da buharın yapıya üstten dağıtılması.


üstten dağıtım için benzer kelimeler


üstten dağıtım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 't', 'e', 'n', ' ', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', 't', 'ı', 'm', şeklindedir.
üstten dağıtım kelimesinin tersten yazılışı mıtığad nettsü diziliminde gösterilir.