uzak başlangıç dizini

uzak başlangıç dizini İng. remote home directory

uzak başlangıç dizini için benzer kelimeler


uzak başlangıç dizini, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'l', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'ç', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', 'i', şeklindedir.
uzak başlangıç dizini kelimesinin tersten yazılışı inizid çıgnalşab kazu diziliminde gösterilir.