uzak çekim

uzak çekim İng. extreme long shot, ELS

Sinema/TV. Bir yerin kule, tepe, uçak, vb. yüksek noktalardan ve çok uzaktan alınmış çekimi.


uzak çekim için benzer kelimeler


uzak çekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'a', 'k', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
uzak çekim kelimesinin tersten yazılışı mikeç kazu diziliminde gösterilir.