veliger

veliger Fr. veligère

(zooloji)


veliger için benzer kelimeler


veliger, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'l', 'i', 'g', 'e', 'r', şeklindedir.
veliger kelimesinin tersten yazılışı regilev diziliminde gösterilir.