vergide adalet ilkesi

vergide adalet ilkesi İng. justice principle of taxation, fairness principle of taxation

Vergide eşitlik ilkesi ve vergide genellik ilkesinin birlikte sağlanmasını öngören vergileme ilkesi.


vergide adalet ilkesi için benzer kelimeler


vergide adalet ilkesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 'd', 'e', ' ', 'a', 'd', 'a', 'l', 'e', 't', ' ', 'i', 'l', 'k', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
vergide adalet ilkesi kelimesinin tersten yazılışı isekli telada edigrev diziliminde gösterilir.