veri azaltma

veri azaltma İng. data reduction

veri azaltma için benzer kelimeler


veri azaltma, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'i', ' ', 'a', 'z', 'a', 'l', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
veri azaltma kelimesinin tersten yazılışı amtlaza irev diziliminde gösterilir.