veri sayfası

veri sayfası İng. datasheet

veri sayfası için benzer kelimeler


veri sayfası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'i', ' ', 's', 'a', 'y', 'f', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
veri sayfası kelimesinin tersten yazılışı ısafyas irev diziliminde gösterilir.