veri toplama

veri toplama

a. Verileri bir araya getirme.


veri toplama İng. data collection, data gathering

Bilgisayar ortamında saklanması öngörülen ham bilginin yeni bir uygulama için ilk kez toplanması ya da önceden derlenmiş ve bilgisayara girilmiş veri kütüklerinin günlenerek yaşatılması için sürekli biçimde derlenmesi, bk. veri yakalama.


veri toplama için benzer kelimeler


veri toplama, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'i', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
veri toplama kelimesinin tersten yazılışı amalpot irev diziliminde gösterilir.