Vinil etilhekzil eter

Vinil etilhekzil eter Alm. Vinyläthylhexyläther

Formülü CH2=CHOCH'CH(C2H5)C4H9, yoğunluğu 0,8102 g/mL, k.n. 177,7 °C, d.n. 100 °C, açık kapta parlama noktası 57,2 °C, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 201,6 °C olan, yangın ve patlama riski bulunan, ilaç, yapıştırıcı ve viskozite indisi geliştirilmesinde kullanılan, suda çözünmeyen, yanıcı sıvı bir madde.


Vinil etilhekzil eter için benzer kelimeler


Vinil etilhekzil eter, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, V harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'V', 'i', 'n', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'i', 'l', 'h', 'e', 'k', 'z', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
Vinil etilhekzil eter kelimesinin tersten yazılışı rete lizkehlite liniV diziliminde gösterilir.