vinil etil eter

vinil etil eter İng. vinyl ethyl ether

Formülü CH2=CHOC2H5, yoğunluğu 35,5°C, 20°C'deki buhar basıncı 428mm, k.i 1,3739, parlama noktası -46 °C, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 201,6 °C, patlama riski yüksek, havadaki patlama sınırları %1,7-%28 olan, asetilenin etil alkolle reaksiyonundan elde edilen, buhar kayıplarını en aza indirmek için genellikle yer altında depolanan, çok kolay alev alıcı, reksiz sıvı bir madde.


vinil etil eter için benzer kelimeler


vinil etil eter, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'n', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
vinil etil eter kelimesinin tersten yazılışı rete lite liniv diziliminde gösterilir.