vinil etil hekzoat

vinil etil hekzoat İng. vinyl ethyl hexoate

Formülü CH2=CHOOCCH(C2H5)C4H9, yoğunluğu 0,8751 g/mL, k.n. 185,2 °C, d.n. 90 °C, parlama noktası 73,9 °C olan, polimerlerde, emülsiyon boyarlarda kullanılan, suda çözünmeyen, yanıcı sıvı bir madde.


vinil etil hekzoat için benzer kelimeler


vinil etil hekzoat, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'n', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'i', 'l', ' ', 'h', 'e', 'k', 'z', 'o', 'a', 't', şeklindedir.
vinil etil hekzoat kelimesinin tersten yazılışı taozkeh lite liniv diziliminde gösterilir.