etil

etil Fr. éthyle

a. kim. Organik birleşiklerin birleşimine giren karbon ve hidrojen atomları grubu: Etil klorür.


etil İng. ethyl

Etan’dan türeyen C2H5- grubu.


etil için benzer kelimeler


etil, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'i', 'l', şeklindedir.
etil kelimesinin tersten yazılışı lite diziliminde gösterilir.