etil asetat

etil asetat İng. ethyl acetate

Formülü CH3COOC2H5 olan, hoş kokulu, yağları iyi çözen, ester sınıfından bir organik sıvı.


etil asetat için benzer kelimeler


etil asetat, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'i', 'l', ' ', 'a', 's', 'e', 't', 'a', 't', şeklindedir.
etil asetat kelimesinin tersten yazılışı tatesa lite diziliminde gösterilir.