vinil eter

vinil eter İng. vinyl ether

Formülü CH2=CHOCH=CH2, yoğunluğu 0,769 g/mL, k.n. 39 °C, k.i. 1,3989, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 360 °C, havadaki patlama noktası 30 °C'nin altında olan, saydam plastiklerde, ilaç sanayiinde kullanılan, suda az, alkol, aseton, kloroform ve asetonda çok çözünen oldukça alev alıcı, sağlığa zararlı, kendine özel kokulu renksiz sıvı bir madde. Divinil eter, divinil oksit.


vinil eter İng. vinyl ether

Genel anestezik etki gücü eterden 4 kat kuvvetli, analjezik etki gücü iyi olan ve kısa süreli anestezilerde kullanılan çok uçucu ve kolayca alev alan uçucu anestezik.


vinil eter için benzer kelimeler


vinil eter, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'n', 'i', 'l', ' ', 'e', 't', 'e', 'r', şeklindedir.
vinil eter kelimesinin tersten yazılışı rete liniv diziliminde gösterilir.