vinil stearat

vinil stearat İng. vinyl stearate

Formülü CH3(CH2)16COOCH=CH2, e.n. 28-30 °C, yoğunluğu 0,9037 g/mL, kırma indisi 1,4355-1,4362, iyot sayısı 80-82 olan, suda ve alkolde çözünmeyen, keton ve bitkisel yağlarda orta halde, çoğu hidrokarbon ve klorlu çözücülerde çok çözünen, yağlayıcı ve plastikleştirici olarak kullanılan, sağlığa az zararlı, yanıcı, beyaz renkte muma benzer katı bir madde.


vinil stearat için benzer kelimeler


vinil stearat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'n', 'i', 'l', ' ', 's', 't', 'e', 'a', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
vinil stearat kelimesinin tersten yazılışı taraets liniv diziliminde gösterilir.