vinil triklorür

vinil triklorür

bk. trikloretan


vinil triklorür için benzer kelimeler


vinil triklorür, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'n', 'i', 'l', ' ', 't', 'r', 'i', 'k', 'l', 'o', 'r', 'ü', 'r', şeklindedir.
vinil triklorür kelimesinin tersten yazılışı rürolkirt liniv diziliminde gösterilir.