viral akciğer yangısı

viral akciğer yangısı İng. viral pneumonia

Virüslerin oluşturduğu akciğer yangısı.


viral akciğer yangısı için benzer kelimeler


viral akciğer yangısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'r', 'a', 'l', ' ', 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
viral akciğer yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay reğicka lariv diziliminde gösterilir.