volframlı yüksek hız çeliği

volframlı yüksek hız çeliği İng. tungsten high speed steel

Bileşiminde, % 12-20 volfram bulunan yüksek hız çeliği.


volframlı yüksek hız çeliği için benzer kelimeler


volframlı yüksek hız çeliği, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'o', 'l', 'f', 'r', 'a', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 'h', 'ı', 'z', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
volframlı yüksek hız çeliği kelimesinin tersten yazılışı iğileç zıh kesküy ılmarflov diziliminde gösterilir.