voltamper

voltamper Fr. voltampère

a. (vo'ltamper) fiz. Dalgalı gerilimde, 1 volt olan bir gerilim altında 1 amperlik akımın ürettiği güç birimi.


voltamper, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'o', 'l', 't', 'a', 'm', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
voltamper kelimesinin tersten yazılışı repmatlov diziliminde gösterilir.