ya ... ya ...

ya ... ya ... Far. y¥ ... y¥ ...

bağ. 1. Birinden birinin olacağı sanılan iki iş için kullanılan bir söz: “Gönül gurbet ele çıkma / Ya gelinir ya gelinmez” -Erzurumlu Emrah. 2. Birinden birinin seçilmesi gereken durumlarda kullanılan bir söz: Ya gideceksin ya gitmeyeceksin. 3. Cümlede eş görevli ögeler arasında ya ... ya ..., ya ... veya, ya ... yahut biçimlerinde tekrarlanarak kullanılan bir söz: “Kırk elli kişi kadar ya var ya yoktur.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


ya ... ya ..., 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, . harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'y', 'a', ' ', '.', '.', '.', şeklindedir.
ya ... ya ... kelimesinin tersten yazılışı ... ay ... ay diziliminde gösterilir.