yabanî pancar

yabanî pancar İng. beet

Kazayağıgiller (Chenopodiaceae) familyasından, 1 m kadar boylanabilen, çok yıllık, otsu bitkiler.


yabanî pancar için benzer kelimeler


yabanî pancar, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'b', 'a', 'n', 'î', ' ', 'p', 'a', 'n', 'c', 'a', 'r', şeklindedir.
yabanî pancar kelimesinin tersten yazılışı racnap înabay diziliminde gösterilir.