yadigâr

yadigâr Far. y¥dig¥r

a. (ya:digâ:rı) Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç: “Bir eser bırakmadan geleceğe yadigâr / Bırakmışım kime ne, bırakmasam ne zarar” -E. B. Koryürek.


Yadigâr Köken: Far.

Söyleyiş: (ya:digâr) Cinsiyet: Kız Hatıra, bir kimseyi veya bir olayı anımsatan şey veya kimse.Cinsiyet: Erkek Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse.


yadigâr için benzer kelimeler


yadigâr, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'd', 'i', 'g', 'â', 'r', şeklindedir.
yadigâr kelimesinin tersten yazılışı râgiday diziliminde gösterilir.