yağbirikim

yağbirikim İng. steatopygia

Daha çok Buşman, Hotanto ve Zulu kadınlarında görülen, kalçaların arkada yağ toplaması sonucu belin içbükey bir durum alışıyla ilgili gövdesel özellik.


yağbirikim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
yağbirikim kelimesinin tersten yazılışı mikiribğay diziliminde gösterilir.