yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (veya yağmaz)

yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (veya yağmaz)

elinden geldiği hâlde kimseye iyilik etmeyenler için kullanılan bir söz.


yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (veya yağmaz) için benzer kelimeler


yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (veya yağmaz), 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', 'm', 'u', 'r', ' ', 'o', 'l', 's', 'a', ' ', 'k', 'i', 'm', 's', 'e', 'n', 'i', 'n', ' ', 't', 'a', 'r', 'l', 'a', 's', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'd', 'ü', 'ş', 'm', 'e', 'z', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'm', 'a', 'z', ')', şeklindedir.
yağmur olsa kimsenin tarlasına düşmez (veya yağmaz) kelimesinin tersten yazılışı )zamğay ayev( zemşüd anısalrat ninesmik aslo rumğay diziliminde gösterilir.