yat yarağ, (yat yarak)

yat yarağ, (yat yarak)

Techizat, harp levazımı, silah, pusat, hazırlık.


yat yarağ, (yat yarak) için benzer kelimeler


yat yarağ, (yat yarak), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 't', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', 'ğ', ',', ' ', '(', 'y', 'a', 't', ' ', 'y', 'a', 'r', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
yat yarağ, (yat yarak) kelimesinin tersten yazılışı )karay tay( ,ğaray tay diziliminde gösterilir.