yavaş artan geiıelleşmiş fonksiyon

yavaş artan geiıelleşmiş fonksiyon İng. tempered distribution

Schwartz uzayında tanımlı doğrusal fonksiyonel.


yavaş artan geiıelleşmiş fonksiyon için benzer kelimeler


yavaş artan geiıelleşmiş fonksiyon, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'v', 'a', 'ş', ' ', 'a', 'r', 't', 'a', 'n', ' ', 'g', 'e', 'i', 'ı', 'e', 'l', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'f', 'o', 'n', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
yavaş artan geiıelleşmiş fonksiyon kelimesinin tersten yazılışı noyisknof şimşelleıieg natra şavay diziliminde gösterilir.